Over 75 % af verdens CO2-udledninger kommer fra byerne. Og en stor del af CO2-udledningen kommer fra energiforsyningen. Det gælder også i København. Nu handler det om at omlægge energiforsyningen til grøn strøm fra vindmøller, solenergi og geotermi. Jeg og Radikale Venstre har det politiske mod til at investere i fremtiden og sikre en mere bæredygtig by for fremtidens københavnere; vores børn, børnebørn og oldebørn. Vi skal investere i og prioritere vedvarende energi, og give københavnerne mulighed for at vælge grøn strøm og miljørigtige løsninger.

Derfor foreslår jeg og Radikale Venstre bl.a. at

  • der opstilles flere vindmøller både på land (Nordhavn, Kalveboderne, Lynetten m.fl.) og på vand (Øresund m.m.).
  • der udarbejdes finansieringsmodeller, der giver københavnerne mulighed for gennem folkeaktier at investere i vindmøller.
  • der etableres kommunale klima- og energirådgivningsordninger for københavnske virksomheder.
  • der opstilles Grønne Stationer, der informativt og pædagogisk oplyser om byens miljøregnskab, så der bl.a. skabes synlighed for københavnernes CO2-udledning.
  • det geotermiske forsøgsanlæg på Amager udbygges, så det kan give varme til 25.000 københavnske husstande.
  • der etableres et geotermisk badeanlæg, for at skabe en miljørigtig rekreativ attraktion for byen på en ny og synlig måde for at udnytte de ressourcer af vedvarende energi, der ligger 2,5 km under byens overfalde.

Du kan læse meget mere på bl.a. www.kk.dk/klima
 

Flere politikpunkter

Verdens bedste cykelby Flere grønne oaser Sikre skoleveje Bæredygtig energi Ren by Radikale Venstre

Kalender

Ingen nyheder
Dudal Webdesign
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam  ·  Københavns Rådhus  ·  1599 København V.  ·  borgmester@bif.kk.dk  ·  Tlf. 33 66 28 50