København er en storby, men skal blive ved med at være både en grøn og blå en af slagsen. Idéen med lommeparkerne er at give plads til både drop-in idrætsaktiviteter og lokale kulturelle indslag, eller blot en lille pause fra byens pulserende liv. Som teknik- og miljøborgmester har jeg de sidste fire år haft stort fokus på byens parker og på at binde byen sammen via grønne områder. Jeg er særlig glad for at det, takket være A.P. Møller-fondens donation, er lykkedes os at komme i gang med en renovering til næsten 200 mio. kr. af Fælledparken.

For mig handler det om at styrke både brugen og ikke mindst vedligeholdelsen og renholdelsen af de eksisterende parker. Byens grønne områder – og de nye lommeparker – skal være trygge og attraktive for os alle sammen; både for børn og forældre på legepladserne, veninderne på picnic, motionsløberne og fodboldspillerne, de etniske familier der holder store familiesammenkomster, cyklisterne som har fået lov til at skyde genvej fri for bilernes os, ’havefolket’ der gerne vil se på smukke og velholdte blomster og bede, og alle dem som blot vil dase og slappe af på græsset i solen.

Derfor foreslår jeg og Radikale Venstre bl.a. at

  • der anlægges 14 nye lommeparker i København frem mod 2015. Især i de tæt bebyggede brokvarterer.
  • der plantes mindst 7000 nye træer i København inden 2015, herunder et markant antal nye gadetræer.
  • der etableres korps af frivillige i de københavnske parker, der hjælper med at samle affald, klippe buske og træer og holde bede fri for ukrudt.
  • der kommer kommunale parkbetjente i samtlige kommunale parker (i dag er der syv til at varetage opsyn m.m. i alle byens parker).
  • at der opsættes drikkeposter i alle vores parker og langs byens løberuter.
  • der sættes ind med kampagner og påbud overfor de hundeejere, der glemmer efterladenskaberne.
  • alle legepladserne i de større parker bemandes – også i weekenderne og i aftentimerne om sommeren.
  • renovering af byens nedslidte parker prioriteres ligeså højt som renovering af skoler, idrætsanlæg, veje m.m.
  • det grønnes potentialer tænkes ind i al planlægning, for på den måde at håndtere klimaudfordringerne, bl.a. ved regnvandsopsamling, grønne tage til skygge og køling.
  • afsøge mulighederne for at den nederste del af Amager Fælled, mellem Islands Brygge og Ørestad, kan udvikles til vor tids Fælledpark med naturaktiviteter, lys på stierne og grønne cykelruter.

Du kan læse meget mere på bl.a. kk.dk

Flere politikpunkter

Verdens bedste cykelby Flere grønne oaser Sikre skoleveje Bæredygtig energi Ren by Radikale Venstre

Kalender

Ingen nyheder
Dudal Webdesign
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam  ·  Københavns Rådhus  ·  1599 København V.  ·  borgmester@bif.kk.dk  ·  Tlf. 33 66 28 50