I snart fire år har jeg som borgmester fået lov til, at sætte mit og Radikale Venstres præg på Københavns udvikling. Der er flere og flere der går og cykler. Legepladser bliver sat i stand mange steder. Der er kommet bedre renholdelse af byens gader, pladser og parker. Flere ændrer adfærd og tænker på fremtidens klima og miljø. Det er bl.a. det København skal have mere af.

Men når unge forældre må kvitte deres job og trække urimelige veksler på familie og venner, fordi de skal vente alt for længe på få en institutionsplads til deres unger, så er der noget galt! Det er helt forkert, når luften er fuld af partikler, når folk smider deres pizzabakker hvor de vil, og når trafikken afgiver alt for meget larm. Filmen knækker, når banderne slås og når idioter laver ballade og hærværk. Helt utåleligt bliver det, når man ser bosteder for psykisk syge, der er ved at falde sammen om ørene på dem.

For os radikale betyder MERE KØBENHAVN, at der skal meget mere af det gode, der gør København til Verdens Bedste By; mere grønt, mere cykelsti og Metro og mere bæredygtig energi. Men det betyder også mere omsorg for de svageste, mere ansvar for alt det vi er fælles om, mere mangfoldighed og tolerance.

Radikale Venstre har i over 100 år været et synligt og markant parti i dansk politik. Også i København har vi været med og har haft flere afgørende borgmesterposter gennem tiderne. Radikale Venstre er ikke bange for konstant og konsekvent, at føre en kontroversiel og nødvendig politik, der sikrer vores by de løsninger, som fører til at København også er mangfoldig, kulturel og økonomisk bæredygtig i de kommende generationer. Det kalder vi MERE KØBENHAVN.

Radikale Venstre – som jeg har været medlem af siden 1997 og har været valgt ind i Borgerrepræsentationen for siden 1. januar 2002 – har vedtaget et meget omfattende kommunalpolitisk valgoplæg, som omhandler en lang række øvrige politikområder, som jeg ikke omtaler så detaljeret her på bondam.dk, men det er naturligvis også en del af den politik, som jeg går til valg på den 17. november 2009.

Du kan læse hele valgoplægget her

Du er velkommen til at gå i dialog med mig på debatten her på bondam.dk eller kontakte mig ved et valgmøde – eller hvis du møder mig på gaden. Du er også velkommen til at kontakte nogle af de øvrige radikale kandidater til Borgerrepræsentationen. Dem kan du komme i kontakt med via http://www.radikale.dk/hovedstaden

www.radikale.net er der også en meget omfattende debat der både berører lokale, nationale og internationale politiske spørgsmål.

Jeg har været teknik- og miljøborgmester i København siden 1. januar 2006. Jeg vil meget gerne fortsætte på denne post efter den 1. januar 2010, da der fortsat er store udfordringer på dette afgørende område for byens borgere – et område der handler om, at sikre en bæredygtig fremtid for København. Du kan her læse om alle de initiativer, projekter, politiske udspil m.m. som jeg og mine kolleger i Teknik- og Miljøudvalget har fået gennemført i denne valgperiode.

Der er tit nogen, der stopper mig på gaden og spørger hvornår nogle af alle de mange ting, jeg har sat i gang som teknik- og miljøborgmester er bygget færdigt. Hvornår er Købmagergade færdigistandsat? Hvad der mon bliver af cykelstien på Jernbane Allé? Kommer de lovede skråparkeringspladser på Østerbro? Kan man hoppe i vandet fra den nye Svanemøllestrand til næste sommer? Eller om noget helt femte. Alene på mit borgmesterområde er der i disse år sat gang i næsten 100 små og store anlægsprojekter. Dem kan du se her og læse om hvad der skal ske rundt omkring i byen i de kommende år, og hvornår det er færdigt.

Radikale Venstre har været et meget synligt parti i Borgerrepræsentationen i løbet af de seneste mange år. Vi har været en aktiv del af alle større afgørende politiske aftaler og været med i langt de fleste budgetforlig.

Her kan du se link til 100 vigtige resultater i København

100 resultater, som Radikale Venstre har deltaget i – sammen med nogle af de andre politiske partier – for at skabe et bedre København i denne valgperiode.

Endelig har den radikale gruppe i Borgerrepræsentationen stillet en lang række medlemsforslag m.m., som både har ført til at nye politikker er blevet vedtaget i Københavns Kommune og skabt debat blandt politikkerne og københavnerne. Dem kan du læse her Radikale medlemsforslag og initiativer i BR 2006-09.

Jeg håber, at jeg har overbevist dig om at det en god ide at stemme på mig og Radikale Venstre den 17. november 2009, hvis du gerne vil have MERE KØBENHAVN.

Flere politikpunkter

Verdens bedste cykelby Flere grønne oaser Sikre skoleveje Bæredygtig energi Ren by Radikale Venstre

Kalender

Ingen nyheder
Dudal Webdesign
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam  ·  Københavns Rådhus  ·  1599 København V.  ·  borgmester@bif.kk.dk  ·  Tlf. 33 66 28 50