Rigtig mange mennesker har deres daglige gang i København. Og på særlige dage, når der er Gang i København med Jazz-festival, modeuge, koncert i TIVOLI, Pride eller noget af alt det andet sjove og spændende, der sker i byen, kommer titusinde af gæster til byen. Vi har det vist alle sammen med både at spise, drikke eller læse i dagens avis, når vi går på gaden og færdes rundt i byen. Jeg synes, det er dejligt og rart, at der er så mange, der bruger byen. Og hvis det står til mig, skal vi åbne op for, at man kan bruge den endnu mere. Men det gode byliv må ikke betyde, at byen drukner i affald. Vi skal alle sammen blive bedre til at ramme affaldskurven og bruge askebægeret, hvis vi ryger udendørs. Hvis København på alle tider af døgnet skal være en ren hovedstad, må vi alle tage et større ansvar.

Derfor foreslår jeg og Radikale Venstre bl.a. at

  • der indføres en bøde på kr. 500 for at smide sit affald på gaden eller i parkerne, og som P-vagter og parkbetjente kan opkræve.
  • der monteres meget synlige askebægre på alle byens affaldskurve, ved busstoppesteder og nedgange til Metroen.
  • der opsættes yderligere 1000 affaldskurve i København (især på brokvartererne), så vi når op på over 9000 i hele byen.
  • der skabes øget muligheder for sanktioner overfor private og statslige grundejere (Banedanmark m.fl.), som ikke overholder deres renholdelsesforpligtigelse.
  • Der etableres et kommunalt uddannelsesforløb for unge arbejdsløse, for at styrke ren- og vedligeholdelsesindsatsen på gader og i parker.

Flere politikpunkter

Verdens bedste cykelby Flere grønne oaser Sikre skoleveje Bæredygtig energi Ren by Radikale Venstre

Kalender

Ingen nyheder
Dudal Webdesign
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam  ·  Københavns Rådhus  ·  1599 København V.  ·  borgmester@bif.kk.dk  ·  Tlf. 33 66 28 50