Børn skal trygt og sikkert kunne cykle og gå til og fra skole. Derfor foreslår jeg og Radikale Venstre bl.a. at

  • alle skoler i København gennemgår en omfattende trafiksikkerhedsanalyse, der vil afdække behov for trafikale omlægninger, fartdæmpninger m.m.
  • københavnske børn og forældre tilbydes kampagner og undervisning, der arbejder målrettet for en god trafikadfærd.
  • at alle københavnske skoler får et cykel-klassesæt til brug i både idræts- og trafikundervisningen.
  • Københavns Politi opfordres til at gennemføre omfattende trafikkontrol omkring skoler.
  • fremtidige vejrenoveringer, nyanlæg, krydsombygninger m.m. indarbejder spørgsmålet om sikker skolevej i planlægningen.

Flere politikpunkter

Verdens bedste cykelby Flere grønne oaser Sikre skoleveje Bæredygtig energi Ren by Radikale Venstre

Kalender

Ingen nyheder
Dudal Webdesign
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam  ·  Københavns Rådhus  ·  1599 København V.  ·  borgmester@bif.kk.dk  ·  Tlf. 33 66 28 50