De sidste 4 år, hvor jeg har været ’cykelborgmester’, er der bl.a. blevet anlagt omkring 17 km nye cykelstier og -baner i København, men jeg synes, vi i de kommende år skal blive endnu mere ambitiøse og have flere op på cyklen. Det får vi ved at skabe rammerne for verdens bedste cykelby. Hvis vi fortsat vil skabe et klimavenligt og tilgængeligt København, bliver vi også i fremtiden nødt til at prioritere, hvordan vi indretter byens veje; også selvom det nogle gange betyder, at der er fortrin for cykler, fodgængere og den kollektive trafik frem for bilerne. Min ambition er klar; vi skal satse på cyklerne som den moderne storbys foretrukne transportform. Gevinsten er, at borgerne aktivt er med til at sænke byens CO2-udledning, mindske luft- og støjforurening og øge folkesundheden.

Derfor foreslår jeg og Radikale Venstre bl.a. at

  • der anlægges yderligere 15 km nye cykelstier og grønne cykelruter inden 2014. (bl.a.: cykelsti i nederste del af Gothersgade, på Gasværksvej, Hillerødgade, Classensgade, m.m.)
  • der bygges nye cykelramper og cykelbroer, bl.a. op fra Bryggebroen til Fisketorvet.
  • alle kommende krydsombygninger, nye vejanlæg m.m. i byen prioriterer cyklisters og fodgængeres fremkommelighed og sikkerhed højest.
  • vi får mere synligt cykelpoliti på cykelstierne, der kan medvirke til at sikre en bedre adfærd blandt cyklisterne.
  • Københavns Kommune sætter sig i spidsen for arbejdet med anlæggelsen af en havnetunnel inden 2020 således, at den tunge gennemkørende lastvognstrafik kan køre helt uden om byen.
  • Københavns Kommune fortsætter sit lobbyarbejde overfor Staten i forsøget på at få indført trængselsafgifter.


Du kan læse meget mere på bl.a. www.kk.dk/cyklernesby
 

Flere politikpunkter

Verdens bedste cykelby Flere grønne oaser Sikre skoleveje Bæredygtig energi Ren by Radikale Venstre

Kalender

Ingen nyheder
Dudal Webdesign
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam  ·  Københavns Rådhus  ·  1599 København V.  ·  borgmester@bif.kk.dk  ·  Tlf. 33 66 28 50