Klaus Bondam

Jeg har siden 1. februar 2014 været direktør i Cyklistforbundet. Min opgave her er at arbejde for, at der skabes større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed, komfort og oplevelsesrigdom for cyklister i hverdagen og fritiden. At få flere til at cykle mere. At fremme cyklisme til gavn for folkesundhed, natur og miljø. At nedbringe trafikkens belastning af miljøet. At sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel. At opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler – og endelig at sikre, at alle mål kan nås på cykel uden omveje.

Jeg er født den 19. november 1963 på Bornholm af en dansk mor og en nederlandsk far. Jeg bor sammen med min mand, landskabsarkitekt Jacob Kamp, på en lille gård i Odsherred i Danmark. Vi har ingen børn.

Uddannelse:

 • 1988 – 1992: Skuespillerelev på Skuespillerskolen ved Odense Teater
 • 1983 – 1985: Toldbetjentelev (Specialgruppen) ved Distriktstoldkammer 1.
 • 1982 – 1983: Uddannet som EDB-assistent på Købmandsskolen
 • 1979 – 1982: Gymnasiet (samfundssproglig) på Lyngby Statsskole og Det Fri Gymnasium.
 • 1969 – 1979: Folkeskole på Frederikssund Private Realskole og Trødrødskolen

Arbejde:

 • 2014 -  : Direktør Cyklistforbundet
 • 2011 – 2014 : Institutleder ved Det Danske Kulturinstitut/Benelux
 • 2006 – 2010: Borgmester i Københavns Kommune (se nedenfor)
 • 2003 – 2005: Teaterchef på Folketeatret, København.
 • 1996 – 2003: Teaterchef på Grønnegaardsteatret, København.
 • 1995 – 1996: Administrativ leder på Teater Mungo Park, Allerød.
 • 1992 – 2010: Freelance skuespiller på teater, film og tv (’Festen’, ’Det Bare Mænd’, ’Langt Fra Las Vegas’, ’Rejseholdet’, ’Edderkoppen’, ’Dirch’ m.m.m.).
 • 1985 – 1986: Toldbetjent (Specialgruppen) ved Distriktstoldkammer 1

I løbet af min professionelle skuespillerkarriere har jeg i flere år arbejdet som lærer på Statens Teaterskole, siddet i jury ved optagelsesprøverne på Odense Teater, dubbet tegnefilm, indlæst lydbøger m.m.

Politik:

 • 2010: Beskæftigelses- og Integrationsborgmester og medlem af Økonomiudvalget.
 • 2006 – 2009: Teknik- og Miljøborgmester og medlem af Økonomiudvalget.
 • 2004 – 2005: Medlem af Unge- og Uddannelsesudvalget.
 • 2002 – 2005: Medlem af Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling.
 • 2002 – 2004: Medlem af Kultur- og Frtidsudvalget.
 • 2002 – 2005: Gruppeformand for Radikale Venstre i Borgerrepræsentationen.
 • 2002 –: Valgt første gang til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.
 • 1999 –: Meldte mig ind Radikale Venstre. Har gennem årene haft flere tillidsposter inden for partiet.

Bestyrelsesarbejde m.m.

 • 2015: Medlem af Odsherred Turistråd
 • 2014: Medlem af forretningsudvalget Rådet for Sikker Trafik.
 • 2014: Medlem af Færdselssikkerhedskommissionen
 • 2014: Næstformand Dansk Cykelturisme
 • 2010: Bestyrelsesmedlem TAMU (nationalt beskæftigelsesprojekt for unge)
 • 2010: Formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd I København,
 • 2008 – 2009: Formand (delt) Eurocities Klimagruppe (lobbyorganisation for europæiske storbyer)
 • 2007 – 2009: Medlem Det Særlige Bygningssyn (udpeget af Kulturministeren).
 • 2006 – 2009: Næstformand Beredskabskommissionen i København.
 • 2006 – 2009: Bestyrelsesformand CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab vedr. fjernvarme).
 • 2006 – 2009: Formand Det Grønne Råd (kommunalt samarbejdsorgan med NGO’ere).
 • 2006 – 2008: Formand Eurocities Mobility Forum (se ovenfor).
 • 2004 – 2007: Bestyrelsesformand Krogerup Højskole.
 • 2004 – 2007: Næstformand Den Skandinaviske Arena (samarbejdsorganisation mellem Øresundskomiteen og GO-samarbejdet – Gøteborg/Oslo).
 • 2002 – 2009: Bestyrelsesmedlem (næstformand fra 2006) Copenhagen Capacity (offentlig organisation der arbejder for at tiltrække udenlandske investeringer til Hovedstadsområdet)
 • 2002 – 2007: Medlem af Øresundskomiteen.
 • 2002 – 2005: Bestyrelsesmedlem (næstformand fra 2004) AIDS Fondet.
 • 2002 – 2005: Bestyrelsesmedlem Ny Carlsberg Glyptoteket.
 • 2002 – 2005: Medlem af Københavns Erhvervsråd.
 • 2002 – 2003: Medlem af styrelsen for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.
 • 2001 – 2003: Bestyrelsesmedlem Teaterhøjskolen på Rødkilde Højskole.
 • 2001 – 2003: Bestyrelsesmedlem Teater Artibus.
 • 2000 – 2006: Bestyrelsesmedlem Investeringsforeningen BANCO
 • 2000 – 2003: Medlem af Internationalt Kulturråd (udpeget af Kulturministeren).
 • 2000 – 2001: Bestyrelsesformand for Copenhagen Mermaid Pride.
 • 1998 – 2001: Bestyrelsesmedlem Teater Mungo Park.
 • 1993 – 1995: Næstformand Dansk Skuespillerforbund.
 • 1990 – 1992: Formand for Landsorganisationen af Teaterskoleelever.

Diverse:
Jeg har deltaget i juryarbejdet i en række store internationale arkitektkonkurrencer (bl.a. Carlsberg og Nordhavn).

Jeg har sammen med filminstruktør Hella Joof, skrevet manuskriptet til ’En Kort, En Lang’ (Angel Film, 2001)

Sprog:
Jeg taler, læser og skriver flydende dansk og engelsk. Jeg læser og forstår svensk og norsk. Jeg taler og læser fransk, tysk og nederlandsk på et lettere niveau.

Interesser:
Jeg holder af at rejse. Jeg slapper af når jeg går i haven og når jeg cykler. Jeg går meget på museum, læser mange aviser og er meget aktiv på både Facebook, Twitter og Instagram

Juni 2015

Dudal Webdesign